Servicii

Serviciile de infrastructură feroviară includ:

•    construcţii, reparaţii, întreţinere, modernizare şi reabilitare linii de cale ferată şi de metrou, fără sudarea şinelor;

•    construcţii, reparaţii, întreţinere, modernizare şi consolidare clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalaţiile aferente (cu excepţia celor de gaze naturale);

•    lucrări de decolmatare a albiilor la poduri şi podeţe, a şanţurilor şi lucrări de tăiere a vegetaţiei în zona căii ferate;

•    reparaţii, reabilitări, consolidări şi întreţinere lucrări de artă din domeniul feroviar;

•    protecţii anticorozive şi vopsitorii la construcţii metalice din domeniul infrastructurii feroviare, inclusiv tabliere metalice şi stâlpi metalici de susţinere a traseelor IFTE, SCB, ELF;
•    construcţii, lucrări de apărări, protejări şi consolidări terasamente;

•    construcții peroane, cheiuri, rampe încărcare / descărcare, copertine și pasarele;

•    construcţii şi reparaţii la trecerile la nivel cu calea ferată;

•    subtraversări linii de cale ferată;

•    construcţii - montaj, reparaţii şi întreţinere instalaţii SCB, TTR-Tc, IFTE, ELF;

•    construcţii, modernizare, întreţinere şi reparaţie a căii de rulare pentru tramvai.

Powered by HTML5 & CSS3 - Copyright © 2016 TFG. Design by WNC.

WebDesign Bucuresti Ilfov="_blank" rel="dofollow" WNCDesign Web, ReDesign Joomla, Drupal, PrestaShop, Wordpress, etc