1. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT

  2. CRITERII DE EVALUARE
  3. (numele, funcţia, unitatea)
  4.  


:: . ::